ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА, СВЕТСКИ ПРОБЛЕМ Една светска студија која вклучува 25.000 луѓе од различни држави, го евалуирала присуството на чувствителна кожа помеѓу популациите преку тип на популација, култура, хигиенски навики и нега на кожа. Честотата на чувствителна кожа објаснува зошто Avène има направено бројни студии за својата термална изворска вода со цел да се докаже нејзината ефикасност кај сите типови на чувствителна кожа. ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА И AVÈNE ТЕРМАЛНА ИЗВОРСКА ВОДА Омекнувачките и смирувачките карактеристики на Avène Термалната Изворска Вода биле предмет на бројни интернационални научни публикации.

Намалување на чувствителноста на клетките инволвирани во механизмите на хиперсензитивната кожа: кожата станува помалку чувствителна.

Подобрување на размената на материи помеѓу клетките преку зајакнување на нивните мембрани: кожата станува балансирана одново.

Зајакнување на ефикасноста на клучните клетки во нашиот имун одбранбен систем: кожата добива подобри одбранбени механизми.

Подобрување на карактеристиките на површината на кожата.

sensitive-img

footer-headband